Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZAPRASZAMY NA PIESZY JESIENNY RAJD EKOLOGICZNY
w dniu 01 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.
Program:
 • START: godzina 10:00 ZSP 3 (Budowlanka), ul. Broniewskiego 16 .
 • META: Parking na pętli autobusowej przy ul. Wolborskiej

ZAPRASZAMY AKCJĘ "PŁOMYK PAMIĘCI"
CZYLI JESIENNE SPRZĄTANIE GROBÓW

w dniu 08 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.
Program:
W tym roku, w związku z obchodami "Roku Cichociemnych" chcielibyśmy uporządkować wybrane groby żołnierzy Armii Krajowej.
 • START: godzina 10:00 parking obok kaplicy cmentarnej przy ul. Partyzantów.

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.