Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ
NA TRASIE OPOLE - MOSZNA - GÓRA ŚW. ANNY

w dniu 23 lipca 2016 roku.
W programie zwiedzanie:
 • Opole: rynek, zabytkowe barokowe kamienice, ratusz, amfiteatr.
 • Moszna: zamek (zwiedzanie komnat: kawiarnia, sala jadalniana, Sala Pod Pawiem, biblioteka, galeria, Pokój Pana, kaplica). Zabytkowa rezydencja jedna z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej, otoczona parkiem w którym rosną rzadkie skupiska rododendronów.
 • Góra św. Anny - Bazylika i Sanktuarium z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami, franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem.

Zapisy w Biurze Oddziału PTTK do dnia 15 lipca 2016 roku
CENA: 135 zł
130 zł - emeryci, renciści i młodzież

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.