Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ
NA TRASIE CHEŁMNO - MALBORK

w dniu 27 sierpnia 2016 roku.
W programie zwiedzanie:
 • CHEŁMNO - Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Baszty Prochowej, Bramy Grudziądzkiej, Kościoła Farnego p.w. NMP
 • MALBORK - TWIERDZA KRZYŻACKA - wpisana na Listę UNESCO.

Zapisy w Biurze Oddziału PTTK do dnia 12 sierpnia 2016 roku
CENA: 160 zł / 150 zł - emeryci, renciści i młodzież

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ
NA TRASIE KRAKÓW [KAZIMIERZ] - WIELICZKA

w dniu 17 września 2016 roku.
W programie zwiedzanie:
 • KRAKÓW (KAZIMIERZ) - Bazylika Św. Michała Archanioła na Skałce, Kościół Św. Katarzyny, Plac Wolnica z dawnym ratuszem miasta Kazimierz - Kościół Bożego Ciała, ul. Józefa i Synagoga Wysoka, ul. Szeroka i Stara Synagoga, Synagoga Izaaka, Plac Nowy.
 • WIELICZKA – ZABYTKOWA KOPALNIA SOLI.

Zapisy w Biurze Oddziału PTTK do dnia 10 września 2016 roku
CENA: 170 zł / 153 zł - emeryci, renciści i młodzież

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.