Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ
NA TRASIE ŚWIĘTY KRZYŻ - CHĘCINY - JASKINIA RAJ

w dniu 25 czerwca 2016 roku.
W programie zwiedzanie:
 • Święty Krzyż - platforma widokowa na największe gruzowisko skalne zwane gołoborzami, pobenedyktyński zespół klasztorny i kościół Świętej Trójcy w której znajdują się relikwie Krzyża Świętego, krypty, Świętokrzyski Park Narodowy.
 • Chęciny – zamek królewski, skarbiec, zbrojownia, punkt widokowy, podziemia.
 • Jaskinia Raj - najsłynniejsza jaskinia w Polsce.

Zapisy w Biurze Oddziału PTTK do dnia 15 czerwca 2016 roku

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.